OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII

 

♦  Personal didactic bine pregătit profesional, cu multă experienţă, grade didactice şi în majoritate titular;
♦  Înscrierea cadrelor didactice la cât mai multe şi mai variate programe de perfecţionare şi formare continuă pentru un învăţământ activ şi formativ;
♦ Program de lucru numai în schimbul de dimineaţă şi cu ora de 50 de minute;
♦Existenţa unor clase cu predare intensivă limba engleză, la ciclul gimnazial;
 ♦ Trei săli de clasă special amenajate pentru clasa pregătitoare;
 ♦ O sală de sport cu dotare modernă;
 ♦ Terenuri în aer liber pentru fotbal, volei, tenis;
 ♦ O bibliotecă cu sală de lectură şi cu peste 10 000 de volume;
 ♦ Un cabinet logopedic echipat modern şi un logoped calificat;
♦Un cabinet de informatică unde elevii învaţă şi îşi perfecţionează abilitatea de operare pe calculator în cadrul unei discipline opționale;
 ♦ Un laborator AeL unde profesorii predau lecţii cu ajutorul calculatorului;
♦Un cabinet de consiliere echipat modern şi un profesor consilier pe probleme educative;
 ♦ Un cabinet medical cu personal calificat în domeniu;
♦ Doi învăţători de sprijin pentru elevii claselor I-IV cu dificultăţi de învăţare şi un profesor de sprijin pentru elevii claselor V-VIII;
 ♦ O ofertă generoasă şi variată de programe pentru disciplinele opţionale care să răspundă intereselor copiilor şi părinţilor.
 ♦ Introducerea limbii engleze la cât mai multe clase primare, la cererea părinţilor;
 ♦ Funcţionarea cercului de cultură şi civilizaţie greacă, cu revistă proprie şi cu colaborarea permanentă a Uniunii Elene din România.
♦ Existenţa unui curs de învăţare a limbii greceşti şi participarea elevilor şcolii la olimpiada de limbă neogreacă;
 ♦  Un ziar „Şcoala Părinţilor-Şcoala Noastră”, ce vine în sprijinul informării şi educării părinţilor;
 ♦  Colaborarea cu elevi ai altor şcoli din oraş, judeţ, ţară;
 ♦ Participarea şcolii la proiectul internațional ”ECO-ŞCOALA”, în scopul educării elevilor pentru protecţia mediului;
 ♦ Înscrierea şcolii şi a elevilor ei în cât mai multe proiecte cu caracter educativ-formativ iniţiate de organizaţii guvernamentale sau nonguvernamentale;
 ♦ Realizarea unor proiecte şcolare internaţionale, pe diferite teme şi cu diferiţi parteneri europeni;
 ♦  Realizarea  proiectelor de parteneriat cu Consiliul Judeţean Mehedinţi, în cadrul Ministerului Integrării Europene, PHARE CBC, Fondul Comun pentru Proiecte Mici;
 ♦ Înscrierea a cât mai multor profesori ai şcolii la cursuri de formare, perfecţionare şi pentru obţinerea unor burse de perfecţionare;
 ♦ Posibilitatea de a activa în diferite formaţii artistice: dans modern, dansuri populare, grupuri vocale, solişti vocali sau instrumentali, teatru, etc;
 ♦ Organizarea unor excursii cu elevii, atât pe parcursul anului şcolar cât şi la sfârşitul acestuia, cu scopul cunoaşterii şi preţuirii frumuseţilor patriei;
♦Organizarea anuală a unui simpozion naţional pe tema formării personalităţii copilului;
♦Reviste ale elevilor, pe discipline: limba română, fizică, chimie, matematică, geografie şi reviste ale elevilor de la clasele I – IV;
 ♦ Existența programului Școală după Școală în vederea recuperării celor care au carențe la învățătură dar și în vederea sporiri performanțelor școlare în cazul celor cu potențial intelectual deosebit.