ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”PETRE SERGESCU”

CERCUL DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE GREACĂ

în colaborare cu

UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA

şi

COMUNITATEA ELENĂ DIN TURNU SEVERIN

iniţiază şi organizează în perioada 25 martie – 11 iunie 2017

un ciclu de acţiuni sub genericul

~ Confluenţe istorice româno-elene. Mereu împreună! ~

 

 

Concursurile iniţiate de Cercul nostru în 2017 sunt:

   Concursul de desene    

         • cu două secţiuni

   Concursul de creaţii literare

                 • cu două secţiuni: eseu şi discurs

   Concursul de istorie „Cei 7 înţelepţi” – ediţia a XVII-a, 

                  • concurs a cărui etapă naţională se va desfăşura la Galaţi, în cadrul                               proiectului  DIALOG CU TIMPUL ŞI LUMEA”  iniţiat de Uniunea Elenă                             din România, între 9-11 iunie 2017.

       Tema lucrărilor: “Confluenţe istorice româno-elene. Mereu împreună!”

 

ATENŢIE!
  • Lucrările trebuie să fie însoţite de următoarele date: titlul lucrării, autorul, vârsta / clasa, şcoala, localitatea
  • Pentru detalii contactaţi pe doamna profesoară Scalcău Paula pe adresa scalcau@yahoo.com

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE SERGESCU”

CERCUL DE LIMBĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE GREACĂ

în colaborare cu 

COMUNITATEA ELENĂ DIN TURNU SEVERIN

Iniţiază şi organizează în perioada 25 martie – 10 iunie 2016 un ciclu de acţiuni în cadrul proiectului

„UNIŢI DE SPIRITUL OLIMPIC”

sub genericul 

Trăieşte-ţi pasiunea! Autodepăşeşte-te!

 

Scopul acestui proiect, pe care-l reluăm după 4 ani, în anul olimpic 2016, este acela de a lupta pentru idealurile olimpice. Principalul obiectiv este promovarea valorilor olimpismului. Educaţia olimpică presupune existenţa unei filozofii olimpice a vieţii si a unor idealuri olimpice prin care încercăm să dezvoltăm armonios fiinţa umană.

Iată Concursurile iniţiate de Cercul nostru în 2016:

 Concursul “Cei 7 înţelepţi” ediţia 2016 cu tema “Istoria Jocurilor Olimpice De la vechea Olimpia (776 i.Hr.) la Rio de Janeiro (2016)”

 Concursul de desene cu tema “Cununa de măslin”

 Concursul de creaţii literare (eseu şi discurs) “Spiritul olimpic”

 

OBSERVAŢII:
Concursul „CEI 7 ÎNŢELEPŢI”, iniţiat de Cercul de Cultură şi Civilizaţie Greacă din Turnu Severin, a ajuns la cea de a  XVI-a ediţie. Este vorba de un concurs de tipul „cine ştie, câştigă” între elevi (de 10-14 ani). Fiecare participant va răspunde, pe baza bibliografiei, la întrebări privind istoria jocurilor olimpice, valorile olimpismului, semnificaţia simbolurilor olimpice. Elevul ce va aduna cele mai multe puncte dintre cei 7 îşi va reprezenta echipajul la nivel naţional, în etapa finală a concursului. Aceasta se va desfăşura la Bucureşti, în cadrul proiectului “Dialog cu Timpul si Lumea”, ediţia iunie 2016.

 

OBIECTIVELE concursului „CEI 7 ÎNŢELEPŢI”:
♦ Cunoaşterea unor elemente privind istoria Întrecerilor Olimpice : cele mai vechi ştiri despre sporturile practicate în Grecia;  rolul sportului în realizarea idealului uman la vechii greci (armonia dintre trup şi suflet); primele Jocuri Olimpice oficiale; regulile Jocurilor Olimpice; alte întreceri sportive ale grecilor (Jocurile nemeice, isthmice, pithice); Jocurile Olimpice în mitologia şi literatura greacă
♦ Cunoaşterea şi înţelegerea unor elemente de educaţie olimpică, cunoaşterea semnificaţiei Jocurilor Olimpice şi a simbolurilor olimpice (drapelul olimpic, cercurile olimpice, torţa şi flacăra olimpică, deviza olimpică, imnul olimpic).
♦ Cunoaşterea (dar şi aplicarea) regulilor Olimpismului: dezvoltarea armonioasă fizică şi spirituală, întregirea şi afirmarea personalităţii, fair-playul, sportivitatea, comportamentul loial, respectul, lipsa oricărei discriminări, înţelegerea importanţei normelor şi regulilor unui concurs.
Înţelegerea importanţei orientării către idealurile umaniste ale olimpismului.
 
BIBLIOGRAFIE                                                                                                                       
 Tema: “Istoria Jocurilor Olimpice – De la vechea Olimpia (776 i.Hr.) la Rio de Janeiro (2016)”
Zamarovsky Vojtech, Renaşterea Olimpiei, Bucureşti, 1988
Montanelli I., Istoria grecilor,Bucuresti, 1996
Parapiru Teodor, Jocurile Olimpice, Ed.Senior, Călăraşi, 2003
Bănciulescu V., Jocurile Olimpice de-a lungul veacurilor, Ed.U.C.F.S., Bucureşti, 1964
Ionescu Bucur M., Dogaru V., Manoliu L., Popper D., Todea S., Vrabie A., România la Jocurile Olimpice, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1986, p.17-18
Postolache N., Onoare lui Evanghelie Zappa. Românism-elenitate-olimpism,  Bucureşti, 1996
Şiperco Al., Olimpismul, Mişcarea Olimpică, Jocurile Olimpice, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1976
“Elpis”, iunie 2012, Supliment dedicat Jocurilor Olimpice de la Londra, 2012

 

CONTACT:
Desenele pentru concursul „Cununa de măslin” pot fi trimise prin poştă până la 10 mai (data poştei) pe adresa Paula Scalcău, Str. Dr.Babes, 15, Bl. P5, Sc. 4, Et. 3, Ap. 11, cod 220191, Turnu Severin, Jud. Mehedinţi.
Creaţiile literare (eseurile şi discursurile) pentru concursul “Spiritul olimpic” pot fi trimise până la 1 mai prin e-mail: scalcau@yahoo.com
Pentru orice detalii: e-mail: scalcau@yahoo.com