ACTIVITĂŢILE CLASELOR PRIMARE DIN SĂPTĂMÂNA ALTFEL 2017
ACTIVITĂŢILE CLASELOR GIMNAZIALE DIN SĂPTĂMÂNA ALTFEL 2017
RAPORTUL PROGRAMULUI ~ ŞCOALA ALTFEL ~ 23-27 MARTIE 2017
PROGRAMUL ~ ȘCOALA ALTFEL ~  PENTRU  CLASELE  GIMNAZIALE
PROGRAMUL ~ ȘCOALA ALTFEL ~  PENTRU  CLASELE  PRIMARE

 

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI ȘCOALA ALTFEL


ORDIN DE MINISTRU PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI ȘCOALA ALTFEL


GHIDUL DE IMPLEMENTARE AL PROGRAMULUI ȘCOALA ALTFEL